فقط بازیکنان جدید. شرط بندی ابتدا از تعادل واقعی اتفاق می افتد. با پرداخت 50 برابر جایزه ، ممکن است سهم در هر بازی متفاوت باشد. شرط بندی شرط بندی فقط در شرط های جایزه محاسبه می شود. پاداش 30 روز از زمان انتشار معتبر است. حداکثر تبدیل: 3 برابر مبلغ پاداش. سپرده های Skrill را شامل نمی شود. شرایط کامل اعمال می شود

  • ویژه
  • برنده تمام پولها
  • زنده
  • شکافها
  • بازی های رو میزی
  • همه