ફક્ત નવા ખેલાડીઓ. હોડ પ્રથમ વાસ્તવિક સંતુલન માંથી થાય છે. 50x બોનસ હટાવતા, રમત દીઠ ફાળો બદલાઈ શકે છે. હોડની જરૂરિયાતની ગણતરી ફક્ત બોનસ બેટ્સ પર કરવામાં આવે છે. ઇશ્યૂના 30 દિવસ માટે બોનસ માન્ય છે. મહત્તમ રૂપાંતર: બોનસની રકમથી 3 ગણો. Skrill થાપણો બાકાત. સંપૂર્ણ શરતો લાગુ.

  • ફીચર્ડ
  • જેકપોટ
  • જીવંત
  • સ્લોટ્સ
  • ટેબલ રમતો
  • બધા