មានតែអ្នកលេងថ្មីប៉ុណ្ណោះ។ ការវង្វេងស្មារតីកើតឡើងពីតុល្យភាពពិតប្រាកដជាមុនសិន។ ប្រាក់រង្វាន់ដល់ទៅ ៥០ ដងការចូលរួមវិភាគទានអាចខុសគ្នាក្នុងមួយប្រកួត។ តម្រូវការនៃការភ្នាល់គឺត្រូវបានគិតទៅលើការភ្នាល់ប្រាក់រង្វាន់តែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រាក់រង្វាន់មានសុពលភាពរយៈពេល 30 ថ្ងៃពីបញ្ហា។ ការបំលែងអតិបរិមា៖ ចំនួនប្រាក់រង្វាន់ ៣ ដង។ មិនរាប់បញ្ចូលប្រាក់បញ្ញើ Skrill ។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌពេញលេញត្រូវបានអនុវត្ត។

  • លក្ខណៈពិសេស
  • ជេកផត
  • ផ្សាយផ្ទាល់
  • រន្ធដោត
  • ល្បែងតុ
  • ទាំងអស់