Chỉ người chơi mới. Tiền lương xảy ra từ số dư thực trước tiên. Đặt cược 50x tiền thưởng, đóng góp có thể khác nhau cho mỗi trận đấu. Yêu cầu đặt cược chỉ được tính trên cược thưởng. Tiền thưởng có giá trị trong 30 ngày kể từ ngày phát hành. Quy đổi tối đa: gấp 3 lần số tiền thưởng. Không bao gồm tiền gửi Skrill. Điều khoản đầy đủ được áp dụng.

  • Đặc sắc
  • Jackpot
  • Trực tiếp
  • Slots
  • Trò chơi trên bàn
  • Tất cả